Schoolgerichte Systeemtherapie

Schoolgerichte Systeemtherapie

Vanuit een gestalttheoretische benadering

School is helaas niet voor elk kind een warme en veilige plek. Vervelende ervaringen, een te grote druk om te presteren maar ook een gebrek aan veerkracht; er kunnen vele redenen zijn voor een kind om niet naar school te willen. Voor veel ouders is het dagelijks een worsteling om hun kinderen weer naar school te bewegen. Problemen bij het naar school gaan zijn niet alleen vervelend voor het kind zelf maar heeft ook veel effect op jullie als gezin.

Systeemtherapie Wijchen kent zowel de wereld van de zorg als die van het onderwijs en heeft veel ervaring in het werken met kinderen en gezinnen die problemen ervaren op en met het naar school gaan. Naast een intensieve gezinsgerichte aanpak worden ook de nauw betrokkenen op school meegenomen in de systemische aanpak die nodig is om de schoolgang en positieve schoolbeleving weer te doen laten groeien. Gestalttherapie richt zich op het aangaan van het contact met de ander en werkt met de spanningen die dit contact oproept of dat nu met de leerkracht, de conciërge of een van de klasgenoten is. Neem voor meer vragen gerust contact op.

Systeemtherapie Wijchen

(bezoek alleen op afspraak)

Telefoonnummer & Whats app

Open chat
Systeemtherapie Wijchen
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?