Individuele therapie

Individuele therapie

vanuit een gestalttheoretische benadering

Systeemtherapie Wijchen gaat er vanuit dat problemen voornamelijk ontstaan doordat het je onvoldoende lukt om datgene wat je wil in contact te brengen met je omgeving waarbij je voldoende rekening houdt met wat die ander wil. Soms loop je daarin vast, raak je vervreemd van anderen of van jezelf. En vaak wordt de leegte die je daarbij voelt gevuld met tijdelijke oplossingen die uiteindelijk niet helpend blijken. Wanneer je vast bent gelopen en je niet meer de hoop of de moed hebt om dit met de belangrijke anderen om je heen te bespreken is individuele therapie helpend. Vanuit de gestaltbenadering zal de focus in de therapie komen te liggen op het jezelf weer groot genoeg doen voelen om op te komen voor datgene wat jij nodig hebt in contact met die ander. Samen met de therapeut die werkt met wat hij ziet en ervaart in het contact met jou ga je aan de slag met datgene wat je zo lastig en spannend vindt om te delen. We gaan op zoek naar die creatieve oplossingen die jou helpen om te kunnen staan waar jij voor wil staan.  

Er kunnen vele redenen zijn dat je hulp zoekt zoals:

  • Je loopt vast op het werk of school
  • Je loopt vast in je gezin of relatie en het lukt niet om dit bespreekbaar te maken
  • Je merkt dat je geen nee meer kan zeggen tegen verleidingen zoals drank of drugs
  • Je bent lusteloos, somber, voelt je gedeprimeerd
  • Je hebt ervaringen die je moeilijk kan verwerken en die je bezig blijven houden
  • Je ervaart een te veel aan angst voor bepaalde zaken

Het streven van Systeemtherapie Wijchen is om therapie zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk te laten duren. Vaak kan het bespreekbaar maken van problemen waar je al langere tijd mee rondloopt al een hele grote stap zijn naar de oplossing die je zoekt. Neem voor meer vragen gerust contact op.

Systeemtherapie Wijchen

(bezoek alleen op afspraak)

Telefoonnummer & Whats app

Open chat
Systeemtherapie Wijchen
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?